Minggu Oktober 21 , 2018

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (44)

(Rom. 6:4)  Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (44)

 

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (43)

(Rom 6:1)  Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak!

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (43)

 

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (42)

Rom 5:20)  Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak ; dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.

- Di dalam ayat ini kita melihat dua hal, yang pertama ialah tentang efek hukum Taurat, dan yang kedua ialah tentang supremasi kasih karunia terhadap Taurat.

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (42)

   

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (41)

(Rom. 5:17)  Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (41)

 

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (40)

(Rom 5:15)  Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (40)

   

Halaman 10 dari 82

"Mengampuni, Mendoakan, Memberkati"

Pdt. Yusak Tjong

GPdI Lembah Dieng


Jalan Lembah Dieng H1

Malang, Jawa Timur

Indonesia

phone : 0341-551692

fax : 0341-559435