Jumat Oktober 19 , 2018

Mari Belajar Kisah Para Rasul (85)

BAHAN BACAAN: Kisah Para Rasul 27:1 –13


    Dengan dimulainya pasal ini maka dimulai pula babak baru dalam kehidupan Paulus di mana ia, sesuai dengan kehendak Tuhan, dibawa sebagai tawanan menuju ke Roma untuk bersaksi di Roma. Bagaimanakah perjalanan ini, muluskah atau ada rintangan? Mari kita lihat bersama….

Baca Selanjutnya: Mari Belajar Kisah Para Rasul (85)

 

Mari Belajar Kisah Para Rasul (84)

BAHAN BACAAN: Kisah Para Rasul 26:24–32


    Pada tulisan ini kita masih mengikuti pidato pembelaan Paulus di hadapan raja Agripa, penguasa Palestina pada waktu itu, dan di hadapan Festus, kepala pasukan Romawi yang berkedudukan di Kaesarea. Paulus telah menguraikan dengan panjang lebar kisah tentang latar belakang kehidupannya yang kelam ketika ia belum bertobat, bagaimana ia tanpa batas menganiaya pengikut Kristus. Ia juga bercerita tentang bagaimana ia “ditangkap” oleh Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Kini sampailah ia kepada pokok pembicaraannya yaitu menantang para pendengarnya untuk percaya kepada apa yang ia beritakan. Bagaimana respons mereka? Mari kita ikuti…

Baca Selanjutnya: Mari Belajar Kisah Para Rasul (84)

 

Mari Belajar Kisah Para Rasul (83)

BAHAN BACAAN: Kisah Para Rasul 26:12–23


    Dalam tulisan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus menceritakan tentang latar belakang kehidupannya yang kelam di hadapan raja Agripa. Dalam tulisan berikut ini kita akan bersama-sama mendengar kesaksian Paulus tentang pertobatan dan panggilannya.

Baca Selanjutnya: Mari Belajar Kisah Para Rasul (83)

   

Mari Belajar Kisah Para Rasul (82)

BAHAN BACAAN: Kisah Para Rasul 26: 1–11


    Dalam paparan berikut ini kita akan melihat bagaimana pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa dan pada permulaan pembelaannya Paulus menceritakan latar belakang kehidupannya dahulu di mana ia adalah seorang yang suka “menangkap” orang-orang percaya dan menjebloskan mereka ke dalam penjara hingga suatu hari ia sendiri “ditangkap” oleh Tuhan. Betapa hebat Tuhan kita…

Baca Selanjutnya: Mari Belajar Kisah Para Rasul (82)

   

Halaman 82 dari 82

"Mengampuni, Mendoakan, Memberkati"

Pdt. Yusak Tjong

GPdI Lembah Dieng


Jalan Lembah Dieng H1

Malang, Jawa Timur

Indonesia

phone : 0341-551692

fax : 0341-559435