Minggu Februari 25 , 2018

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (22)

(Rom. 3:5-6)  Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah--aku berkata sebagai manusia--jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak! Andaikata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia?

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (22)

 

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (21)

(Rom 3:1)  Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?
- Setelah Paulus berbicara panjang lebar tentang hukum Taurat dan orang Yahudi, maka di pasal tiga ini Paulus menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak mereka. Total ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Rasul Paulus, yakni :

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (21)

 

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (20)

(Rom. 2:26-27)  Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat.

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (20)

   

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (19)

(Rom 2:21-24)  Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar: "Jangan mencuri," mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata: "Jangan berzinah," mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis: "Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain."

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (19)

 

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (18)

(Rom 2:17-20)  Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin, bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.

Baca Selanjutnya: Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (18)

   

Halaman 9 dari 77

"Mengampuni, Mendoakan, Memberkati"

Pdt. Yusak Tjong

Gereja Pantekosta di Indonesia Lembah Dieng

Jl. Lembah Dieng H1 Malang

phone (0341) 551692

fax (0341) 559435

contact : support@gpdilembahdieng.com

www.gpdilembahdieng.com